Održan sastanak u Beogradu povodom Evropskih Univerzitetskih igara 2020.

2819

Predstavnici Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA) i Organizacionog komiteta Evropskih Univerzitetskih igara koje će se održati u Beogradu 2020, održali su niz sastanaka između 11. i 13. marta. Na sastancima su jedni drugima predstavili posao koji su do sada uradili, ali izložili i planove koje treba da realizuju u budućnosti.

Finalni dan USSB

 

Predstavnici EUSA u Beogradu bili su sportski menadžer Besim Aliti, asistent sportskog menadžera Liam Smit i menadžer zadužen za komunikacije Fabio de Dominikis. Njih je dočekao i ugostio direktor firme organizatora Evropskih Univerzitetskih igara Predrag Jušković. Tokom prvog dana na sastancima pričalo se o mestu odigravanja takmičenja, angažovanju volontera, organizaciji smeštaja i keteringa, prevozu takmičara i mnogim drugim temama. Na kraju prvog dana članovi Organizacionog komiteta predstavili su gostima medijsku strategiju koju će primeniti tokom igara.  Drugi dan je bio rezervisan za obilazak dva studentska doma u kojima će biti smešteni domaći i strani volonteri. Nakon sastanaka obe strane bile su zadovoljne zbog posla koji je do sada obavljen. Treba napomenuti da je osnovan i zajednički komitet koji će raditi na organizaciji, kako se svi nadaju, možda i najvećih Evropskih Univerzitetskih igara u istoriji.

 

Fejsbuk komentari

Finalni dan USSB