Obustava Lige studenata

372

Skupština Sportskog udruženja Univerziteta u Beogradu odlučila je da obustavi Ligu studenata Univerziteta u Beogradu (Liga UB) i poništi sve rezultate u svim kategorijama u sezoni 2019/2020.

Finalni dan USSB

Studenti koji su registrovani za učešće u Ligi UB za 2019/2020 zadržavaju pravo nastupa u narednoj sezoni takmičenja, što podrazumeva i Evropske univerzitetske igre koje će se održati u Beogradu od 14. do 27. jula 2021. godine.

U obrazloženju ove Odluke navodi se da je prvenstveni razlog zdravstvene prirode, kao i opasnost od zareze svih učesnika Lige UB dok je virus Korona još uvek prisutan u našoj sredini. Obrazloženju se pridaju i činjenice da je pauza predugo trajala, što je rezultiralo nepripremljenosti igrača, kao i to da su ispitni rokovi pomereni na svim fakultetima i da studenti ne mogu uskladiti obaveze na fakultetu sa takmičenjima Lige UB.

Fejsbuk komentari

Finalni dan USSB